sE searched 

Quartier des Arts




Virtueel (visueel en auditief) bezoek aan Quartier des Arts Maastricht 2018

Uncategorized  By w.bams / November 29th, 2010

Geluidsfragment: Het Quartier in 2018


Klik hier voor het geluidsfragment: Het Quartier in 2018


Video: Quartier des Arts




height="215"
src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/753684465001?isVid=1&isUI=1&publisherID=1705722138"
name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true"
allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false"
base="http://admin.brightcove.com"
flashvars="videoId=802590223001&playerID=753684465001&domain=embed&"
bgcolor="#FFFFFF">


Quartier des Arts: Verkenning van een internationale ambitie van Provincie Limburg WebTV


Verkenning van een internationale ambitie in Maastricht


Businesscase ‘Quartier des Arts – Belvedere’




Onder leiding van de Provincie Limburg wordt samen met de Hogeschool Zuyd, de Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht een businesscase gemaakt voor een verbinding tussen wonen-werken-leren in het Belvédère-gebied. Het gaat daarbij om een samenvoeging van de bestaande kunstopleidingen en de start van een nieuwe unieke kunstopleiding I-Arts, in en rond het Eiffelgebouw. Deze businesscase maakt deel uit van een afsprakenpakket van de Provincie Limburg met de gemeente Maastricht en moet medio 2011 sluitend zijn. Op 24 februari 2011 ondertekenden de Provincie Limburg, de Hogeschool Zuyd de Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht de samenwerkingsovereenkomst.

I-Arts


Landelijk staan er ontwikkelingen op stapel met betrekking tot het hoger onderwijs en het kunstonderwijs in het bijzonder. Er moet ruimte worden gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen op het grensvlak van Wetenschappelijk Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs, zodat het onderwijssysteem in tal van opzichten flexibeler en gedifferentieerder wordt.

Het kunstonderwijs wil kunstenaars van de 21e eeuw opleiden in een internationale context op Europees niveau en heeft daartoe de opleiding Interdisciplinary Arts (I-Arts) ontwikkeld. Daarbij wordt uitgegaan van een 3-jarige bacheloropleiding en een 1-jarige masteropleiding. De nadrukkelijke ambitie is om de opleiding per 1 september 2012 van start te laten gaan. Het aanbieden van deze nieuwe opleiding versterkt eveneens het Limburgs vestigingsklimaat; het is de bedoeling om in een groeiscenario 500 nieuwe (internationale) studenten in Maastricht op te leiden. Met de opleiding I-Arts wordt een belangrijke rol toegekend als aanjager van een vernieuwde culturele ontwikkeling waarbij sprake is van kenniscreatie.

Quartier des Arts


Om internationaal te kunnen blijven concurreren is ‘state of the art’-huisvesting voor alle kunstopleidingen van de Hogeschool Zuyd noodzakelijk. Evenals voor de nieuwe opleiding I-Arts. Een gezamenlijke huisvestiging genereert optimale synergie tussen de disciplinaire opleidingen en I-Arts. Voor de gebouwelijke component wordt aangesloten op de ambities en plannen voor de stedelijke ontwikkeling van de stad Maastricht. Het is de bedoeling om een substantieel deel van de studenten na hun opleiding in Limburg en deze euregio te behouden. Daarbij zal de aanwezigheid van de Timmerfabriek en verdere culturele broedplaatsen in de euregio een rol vervullen. Het Quartier des Arts wordt een totaalmix van wonen, werken, winkelen en leren. Een project dat past in de gezamenlijke ambitie waarbij de gemeente Maastricht, Provincie Limburg en de partners in de omliggende Euregio hebben uitgesproken zich te kandideren voor de titel ‘Maastricht, Europese Culturele Hoofdstad 2018’.

Afsprakenpakket Belvedère


Het ontwikkelen van Quartier des Arts in en rond het Eiffelgebouw aan de Boschstraat, maakt deel uit van een afsprakenpakket tussen de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht in het kader van de regioafspraken Maastricht Heuvelland. De Provincie reserveert € 30 mln. voor het regionaal mobiliteitsprogramma. Hiermee wordt de rijksbijdrage voor de Noorderbrug in het MIRT definitief en onomkeerbaar gemaakt en kan de gemeente Maastricht de infrastructuur realiseren. De hieraan gekoppelde voorwaarde is dat de Provincie Limburg Quartier des Arts zal kunnen ontwikkelen met gemeente Maastricht, Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht als partners, mits er een sluitende businesscase is. De definitieve invulling van de cofinanciering door middel van een uitvoerings-overeenkomst RMP Maastricht Noord en de afronding van de sluitende businesscase Quartier des Arts, zal medio 2011 plaatsvinden, parallel aan de herijking van de integrale gebiedsontwikkeling door de WOM Belvedère.

Geen reacties op “Virtueel (visueel en auditief) bezoek aan Quartier des Arts Maastricht 2018”






 1. Deze reactie moet nog goedgekeurd worden.


  bij http://www.mtricht.com/video/quartier-des-arts-verkenning?xg_source...
  “Quartier de Arts” :zieke manipulatie van kunst, cultuur en vermaak.


  “Businesscase” …der kunsten?
  Zonde van die mooie fabriek met zijn onnavolgbare stille overweldigende ruimten.
  Was ik natuurlijk al bang voor.
  Wat een georchestreerd Kop-zonder-Kip verhaal dat de doorcommercialisering der geesten, het verleden, het leven, de openbare levensruimte, onderwijs, kunst en cultuur onverminderd faciliteert.


  Een nieuwe totempaal, mevrouw Wolfs?
  Is U wel lekker?
  Jo Coenen doet gewoon weer waar hij voor is ingehuurd: een dominante bestuurlijke invulling geven aan de graaitechnologische wensen van stadsontwikkelaars en universitair gepatenteerde voorkenniseconomie alsof het vooruitgang betreft. Zonder enige inspraak, rugdekking of functionele analyse van de historische context die een herijking van de sociaal-economische onbalans zou kunnen inluiden, als je begrijpt wat ik bedoel.


  Doorregen kretologie die slagen maakt inplaats van inhoud en doel treft.
  De culturele (rest)waarde blijkt de afgeleide van de wortel van de industriële norm.
  Huib Smeets en consorten hebben alweer verzilverd voordat er iets uitgelegd is.
  Nu de economische structuurversterkingen niet meer met lui geld uit het aardgasbatenpotje kunnen worden bekostigd, wordt alle idiotie en verstrengelde schimmigheid uit de la getrokken om het fundament van de ivoren toren te stutten.


  De culturele ambitie als Leitmotiv voor de Erlebnisführer van het modulaire en zwakzinnige totalitarisme dat in dienst staat van het huidige financieel-economisch marktextremisme, kunstkapitalisme en philantrophypathie, is de ultieme exponent van doorgeslagen informatieterreur en communicatiewaan die de publiek-private plundering van het leven in stand houdt.


  VIA2018 Op weg na Rome en de Neenheid van het bestaan.
  Guido Wevers – “O-wee-te-moede” – is al totaal verstrikt in zijn eigen web met de economische hersenspinsels van partner in de ultieme wijsheid, Huib Smeets. Alweer ja: “Laat dat maar aan ons over, want daar hebben wij de meeste ervaring mee” – “Geen zorgen, komt goed!” “Daar wil ik de stad graag bij helpen!”
  Guido: “We gaan Heel Goed communiceren!” (in de Biergarten met fanfare en catwalk)
  Huib als prominent lid van de nationale Raad van (voor?) Cultuur, heeft het nagevraagd: terwijl hij zich buigt over het toezucht op een efficiente programmering voor Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa – “Hoe meer geld, hoe meer kunst en cultuur!” – adviseert even niet als het om (lui) belastinggeld gaat dat moet toevloeien – bijt zichzelf dus niet, maar schiet zich op hilarische wijze in eigen voet. Gewoon te hoog gegrepen en riant overvraagd. Guido verloochent gelukkig zijn wortels niet en typeert economie als afgeleide van kunst en cultuur. Die sociaal-economische strijd/onbalans kan meneer Smeets nooit meer winnen, temeer daar Brussel zelf ook niets weet maar gedwongen door de actualiteit bakzeil haalt: Eerste eis voor de VIA2018 titel – broodnodig om het vastgelopen Belvedère prohect weer wat vlot te trekken bij banken, verzekeraars en investeerders – is een “Eenmalig/interessant programma met bijzondere culturele activiteiten”. De vermaakindustrie, Life-, Style- en Experience-society met science-geneuzel heeft het wel gehad in Maastricht, zoveel is zeker. Laat staan in 2018 (over visie en overzicht gesproken)


  Tot slot een beetpakker van de eerste orde:
  Guido: “Het programma om draagvlak onder de bevolking te creëren ligt ook klaar, maar het moet eerst nog politiek afgedekt worden.” Op vercommercialisering getest dus. Als je daar niet O-wee-te-moede van wordt, functioneer je niet lekker in je vel, zeg maar. Kop zonder kip ja.


  Het openbare leven is in verkeerde handen.
  http://bit.ly/INVESTEDA2018 .





 2. Deze reactie moet nog goedgekeurd worden.


  INFORUM “SCIENCES, ARTS ET METIERS”
  industrial project management Free University Limburg http://FUL.Waastricht.nl


  SPHINX of PHOENIX?
  Als bouwkundig ingenieur stoor ik mij aan het steeds terugkerende gebazel van Jo Coenen.
  Prive is hij altijd heel aardig en geïnteresseerd maar tot een open publiek debat wil het maar niet komen, hoe vaak ik hem daartoe ook uitnodig. Een uitzondering was het door mij georganiseerde Grote-Stads Debat in geloof ik 2006. Dat heb ik door eigen stommiteit laten kapen door toenmalig directeur stadsontwikkeling – jawel, daar istie weer: opvolger van grote boosdoener Huib Smeets! – Louis Prompers. Ook die had ik uitgenodigd naast Guido Waterval en Nic Tummers, architectuurcriticus uit Heerlen. De enige die uitleg moest hebben was Prompers. Een uivoerig Plan van Aanpak met motevatie werd aldus zijn deel. Kennelijk hevig geschrokken, besloot meneer de boel af te houden. Een gesprek met Theo Bovens – dat moet ik toegeven – bracht hem op andere gedachten. Anderhalve dag voor het debat kreeg ik te horen dat hij toch zou komen met zijn rechterhandje en secretaresse. Toen ik de zaal betrad had mevrouw al achter haar meegebrachte overheadprojector in de zaal plaatsgenomen en stapte Prompers op mij af met de vraag “wat nu eigenlijk de bedoeling was”! Plan van aanpak niet ontvangen of gelezen? “Jawel, maar als jij moeilijke vragen gaat stellen, dan ga ik nu weg. Dat heb ik tot mijn grote spijt achteraf laten passeren. Ik had bij het openingswoord natuurlijk even transparant moeten uitleggen hoe de vork in de steel stak, want daar was het eerste en laatste open stadsdebat voor bedoeld uiteindelijk. Ik idioot heb hem en haar de diavertoning met oude koek laten afdraaien, omdat ik eigenlijk veel te netjes ben opgevoed.


  Dit tekent de situatie die gewoon voortduurt: morele en graaitechnologische ontsporing der instituties onder druk van de markt – investeerders, ‘ontwikkel’aars, raters, ‘banksters’, (her)verzekeraars en speculanten die de architect, stedebouwkundige, college van bestuur en gemeenteraad wel even vertellen wat ze willen: toegevoegde waarde met veel winstpakkers en lange-termijn wurgcontracten. Zoals het Publiek-Private Credo van Huib Smeets al luidde: “Laat dat maar aan ons over, want daar hebben wij de meeste ervaring mee”.
  Die ervaring en dat inzicht zal de kiezer op deze manier dus nooit krijgen waardoor “keuzes maken” en “stemmen” per definitie parlementair bedrog is. Mensen die niet begrijpen wat er aan de hand is, door informatieterreur van overheidswege onder druk van diezelfde (internationale!) markt, en ook hun mond niet open doen, zijn in feite de democratische hoofdschuldigen of slachtoffers zoals de laatste tijd steeds duidelijker wordt.


  Het door de door mij voorspelde crisis getroffen Belvedère project moet nu onder druk van de speculanten door de Universiteit met overheidsgeld/uw belastinggeld worden gered, net zoals wereldwijd alle regeringen het internationale criminele bankcartel hebben overspoeld met “geleend” geld dat er niet is.
  Treuriger kan het bijna niet worden.


  Jo presenteert een onbeholpen praatje bij een plaatje met hulpmakette zonder dat hij even uitlegt hoe en wat het programma van eisen tot stand is gekomen (zonder inspraak natuurlijk), laat staan dat er sprake kan zijn van een ordentelijk functionele analyse op basis van dat PVE.
  Zoals de naamgeving al aangeeft: alles wordt er met de haren bijgesleept om de dunne en verwaterde legitimiteit te verdoezelen.


  Centre Céramique
  Quartier des Arts
  Belachelijk gewoon
  http://bit.ly/Arts-Metiers


  Stef Tychon
  Liquid City Architects .





 3. Deze reactie moet nog goedgekeurd worden.


  CULTURE=ARTS ET METIERS:
  extradisciplinair – extragouvernementeel – extrainstitutioneel


  Wonen, werken, winkelen (3W) en leren begrijpen hoe je duurzame sociaal-economische ontwikkelingsprocessen positief kunt beïnvloeden met zinvolle participatie, innovatie en creatie die de geglobaliseerde kunstuitingen in een vernieuwende cultuur kunnen laten wortel schieten.
  Extradisciplinaire voorkennisuitwisseling is daarbij van wezenlijk belang daar institutionele corrosie (parasietisme) de constructie volledig heeft aangetast.


  Wetenschap, kunst en cultuur als integrale “businesscase” wegzetten in een onzeker en vaag plangebied zonder functionele analyse en vooral zonder een afgeronde studie “Maaskruisend Verkeer(d)” kan niet anders worden geduid als voortgezet beleid op foutieve gronden: Scienza Povera.


  http://ScienzaPovera.Waastricht.nl


Page mailing to a friend temporary disabled