sE searched 

Take it or Fake it. 


"THE RIGHT TO UNDERSTAND"


(Theorie en Praktijk van Complot en Complex)


De complexe praktijk overschaduwt iedere theorie, daar is dus geen Verlichting meer van te verwachten. U heeft recht om het te begrijpen voordat U gaat stemmen, maar dat recht is volledig kromgetrokken door de interne belangen en schuifspanningen binnen het partij-politieke bestel van groeiend ongenoegen, scheefgroei en structureel falen. Het maatschappelijk fundament dat leunt op energiediplomatiek is op sterven na dood.


Dat is een mondiaal probleem. http://planetization.org/soulutions.htm


Iedere nationale 'actie' of interventie binnen de status quo van gedwongen besluitvorming en stapelend onbehoorlijk bestuur verdwijnt in de mist van geleuter over integriteit, transparantie, duurzaamheid, innovatie en vooruitgang.


De roep om een nieuw mondiaal monetair bestel komt als mosterd na de maaltijd: een zinkend schip zit vol met verloren zielen die hun kompas kwijt waren. De grote vraag is of imploderende rechtsstatelijkheid nog gered moet worden. Ik denk van niet. Exploderende naties hebben een heel andere drijfveer en gaan gewoon het roer overnemen of bouwen hun eigen ark/kerk. Deze Stille Oorlog is door niemand te winnen: allemaal Voltooid Verloren Tijd.


Denken over 'betere' en 'meer' samenwerking betekend eerlijke voorlichting, deelname en betrokkenheid aan/bij het gesprek op straat en het debat van staat. Dat is nu en gesloten circuit van gevestigd belang. Daar ligt het probleem.


"Oplossingen" zijn het echte probleem.


http://civili.zation.org


Page mailing to a friend temporary disabled