sE searched 

Wat Zegt U?17-10 | 18:24
Het wil maar niet dagen bij de mensen, zelfs nu de grootste rampspoed aller tijden zich mondiaal voltrekt door totaal gebrek aan risicomanagement en misbruik binnen de financiƫle markten die uitstraalt naar het leven van alledag

De beste burgermeester op het balkon van Europa is een volstrekte farce: het Gedrag van Maastricht is spreekwoordelijk voor citymanagement onder druk van de markt. Stadsontwikkeling ten behoeve van de beter gesitueerden onder ons, of liever boven ons.

Deze man verzint telkens weer andere afleidingsmanoeuvres om te ontsnappen aan zijn gebrek aan uitvoering van (krom) beleid en steeds weer achterhaalde besluitvorming die voorgekauwd wordt door ontwikkelaars, speculators, grootgraaiers, beleggers en pensioenfondsen met slechts kort en snel winstoogmerk. Aldus het stedelijk weefsel totaal verziekend en ieder open publiek debat uitsluitend.

Leers is een groot gevaar voor de democratische rechtsstaat, zoveel is zeker.

www.Waastricht.nl

Page mailing to a friend temporary disabled